Huyện Vĩnh Linh đã có 02 học sinh lọt vào tốp 131 học sinh khối THCS và THPT toàn quốc dự thi cấp Quốc gia, kì thi "Giao thông học đường" lần thứ III, năm học 2017-2018