PHÒNG GD-ĐT VĨNH LINH

Trường MN Vĩnh Tú

 

DANH DÁCH CÁN BỘ GIÁO VIÊN NHÂN VIÊN NĂM HỌC 2017-2018

 

TT

Họ tên

Năm sinh

Chức vụ

Trinh độ

Công việc

Ghi chú

1

Võ Thị Chanh

26/5/1971

TH-BTCB

ĐH

QL chung

 

2

Phan Kiều Vương

27/10/1975

PHT-CTCĐ

ĐH

PT CM

 

3

Lê Thị ÁNh Tuyết

24/3/1973

GV-TTrCM

ĐH

Lớp 4-5T

 

4

Lê Thị Thanh Nhàn

20/9/1976

GV-TPCM

ĐH

Lớp 4-5T

 

5

Trần Thị Xuân

28/7/1985

GV-TPCM

ĐH

Lớp 5-6T

 

6

Phan Thị Thúy Hà

5/11/1977

GV

ĐH

Lớp 5-6T

 

7

Trần Thị Dung

26/6/1975

GV

ĐH

Lớp 4-5T

 

8

Trần Thị Hồng Thúy

19/10/1972

GV

Lớp 3-4T

 

9

Lê Thị Khương Hà

15/7/1986

GV

TC

Lớp 3-4T

 

10

Hoàng Thị Thư

10/7/1971

GV

ĐH

Lớp 3-4T

 

11

Dường Thị Thương

23/3/1973

GV

ĐH

Lớp 3-4T

 

12

Ngyễn T Tuyết Nhung

16/10/1987

GV

ĐH

Trẻ 24-36T

 

13

Phùng T Thúy Linh

11/7/1989

GV- NC CĐ

ĐH

Lớp 5-6T

 

14

Lê Thị Kim Tuyến

2/2/1986

GV

ĐH

Lớp 5-6T

 

15

Hoàng Thị Nguyệt

7/10/1983

GV

ĐH

Lớp 5-6T

 

16

Phan T Kim Nhung

16/10/1982

GV

ĐH

Lớp 4-5T

 

17

Lê T Như Trang

22/11/1986

GV

ĐH

Trẻ 24-36T

 

18

Nguyễn Thị Doàn

15/1/1984

NVKT

ĐH

KT-VP

 

19

Phan Thị Khánh Yến

25/11/1991

NVYT

TC

YT-TQ

 

20

Trần Thị Dương

18/11/1981

DD

TC

Nấu ăn

 

21

Võ Thị Lành

31/1/1983

DD

TC

Nấu ăn

 

22

Phan T Thành Huế

26/10/1981

DD

TC

Nấu ăn

 

23

Nguyễn Thị Phượng

26/5/1983

DD

TC

Nấu ăn

 

 

Vĩnh Tú, ngày 01/01/2018

NGƯỜI LẬP

       Phan Kiều Vương