CƠ SỞ VẬT CHẤT NHÀ TRƯỜNG

1. Phòng học: Có 8 phòng; Diện tích: 55m2/ phòng

2. Phòng chức năng: không

3.Sân chơi: 3 cụm; diện tích: 800m2

4. Khuôn viên 3 cụm; 5500m2